Reklamacje i zwroty

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez klienta dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wraz z opisem niezgodności lub usterek.
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminach ustawowych.
3. W przypadku uznania zasadności reklamacji towar wymieniany jest na wolny od wad i wysyłany do kupującego na koszt sklepu.
4. Zaleca się sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, określenie ewentualnych uszkodzeń produktu lub opakowania i sporządzenie protokołu szkody, podpisanego przez kuriera, ponieważ jest to konieczne do przyjęcia reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu.
5. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich klient może w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru odstąpić od umowy sprzedaży. Warunkiem zwrotu towaru jest odesłanie na własny koszt produktu nie używanego wraz z dokumentem sprzedaży dołączając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
6. Jeśli klient spełni wszystkie ww. warunki Sprzedający w terminie 10 dni zobowiązuje się do zwrotu kwoty równej cenie zwracanego produktu wyłącznie na konto bankowe wskazane przez Klienta. Nie zwracamy pieniędzy przekazem pocztowym.
7. Koszty zwrotu towaru do sklepu ponosi klient. Wszelkie przesyłki na koszt sklepu nie będą przyjmowane.