Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.happywoodtoys.pl jest Firma FHU MIDO Mirosław Róg, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Kolejowa 24, NIP 551-103-84-14,
Niniejszy regulamin określa zasady zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży przez sklep internetowy www.happywoodtoys.pl, prawa i obowiązki sklepu oraz zasady postępowania w przypadku reklamacji.Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem Internetu.
2. Klientami sklepu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. .
3. Złożenie zamówienia w sklepie oraz akceptacja regulaminu jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a klientem.


Zamówienia
1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godz.16.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w następnym dniu roboczym.
2. Zamówienia realizujemy w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest rejestracja i aktywacja konta lub wypełnienie formularza zamówienia.
4. Wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, wysłana na adres email wskazany przez klienta podczas rejestracji jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna - sprzedaży.
5. W szczególnych przypadkach (np. chwilowy brak danego asortymentu) sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia. W razie braku zamówionego towaru na magazynie, sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji mailowo lub telefonicznie.
6. Zmiana zamówienia jest możliwa do chwili, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.
7. Ze względu na to, że asortyment jest wykonany z drewna naturalnego, sklep zastrzega sobie możliwość różnic w kolorystyce produktów w stosunku do zdjęć zamieszczonych w sklepie internetowym, możliwość występowania sęków i przebarwień.


Płatność i dostawa
1. Formy płatności:
- Przelew tradycyjny na konto firmy
- płatność PayU
- płatność przy odbiorze – za pobraniem
2. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w polskich złotych (PLN).
3. Ceny towarów niedostępnych w danej chwili mogą ulec zmianie i w takiej sytuacji klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówień.
4. Dostawa towarów realizowana jest za pośrednictwem Firmy Kurierskiej GLS Poland Sp. z o.o.
5. Koszty dostawy uzależnione są od formy płatności.
6. Dopuszczamy również możliwość wysyłki poza granice kraju, po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów.
7. Przy zamówieniu powyżej 300 PLN wysyłamy towar na własny koszt.


Reklamacje
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez klienta dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wraz z opisem niezgodności lub usterek.
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminach ustawowych.
3. W przypadku uznania zasadności reklamacji towar wymieniany jest na wolny od wad i wysyłany do kupującego na koszt sklepu.
4. Zaleca się sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, określenie ewentualnych uszkodzeń produktu lub opakowania i sporządzenie protokołu szkody, podpisanego przez kuriera, ponieważ jest to konieczne do przyjęcia reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu.
5. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich klient może w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru odstąpić od umowy sprzedaży. Warunkiem zwrotu towaru jest odesłanie na własny koszt produktu nie używanego wraz z dokumentem sprzedaży dołączając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
6. Jeśli klient spełni wszystkie ww. warunki Sprzedający w terminie 10 dni zobowiązuje się do zwrotu kwoty równej cenie zwracanego produktu wyłącznie na konto bankowe wskazane przez Klienta. Nie zwracamy pieniędzy przekazem pocztowym.
7. Koszty zwrotu towaru do sklepu ponosi klient. Wszelkie przesyłki na koszt sklepu nie będą przyjmowane.

Ochrona prywatności
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach realizacji zamówienia. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883)
2. Na życzenie klienta mogą one zostać wykorzystane do przesyłania materiałów reklamowych i promocyjnych.
3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich zmiany i usunięcia na żądanie.


Postanowienia końcowe
1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi winy za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego, zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych, niezależnych od niego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej pod adresem www.happywoodtoys.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Anlagen